Over De Grenzen Heen VZW is opgericht door Marijn Depraetere. Nadat hijzelf het psychische hersteltraject in alle fasen van de zorg van dichtbij heeft meegemaakt, schoolde hij zich om tot ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg. Deze opleiding omvatte onder andere het leren verkennen van de sociale kaart en het ontdekken en aanspreken van de verschillende middenveldorganisaties. Dit deel van de opleiding was noodzakelijk zodat de ervaringsdeskundige er in slaagt te voldoen aan zijn kerntaak: de hulpvrager correct doorverwijzen naar professionele diensten.