Marijn Depraetere
Logo DeWereldMorgen
Deze open brief is gepubliceerd op
DeWereldMorgen.be

Wij (Anaktisi VZW, IMLandelijk VZW, Over De Grenzen Heen VZW) reageren verontrust en verbaasd op het advies van de Vlaamse Jeugdraad i aan Minister Dalle die terughoudend werkzaam reageert op het invoeren van deze administratieve verplichting, waarbij “de beoogde doelstelling niet onverdeeld opweegt tegen de mogelijke nadelen van de verplichte opvraging”. Nochtans krijgen wij van onze leden vaak de ervaring terug dat, zelfs nadat hun misbruiker veroordeeld is voor zedenfeiten op minderjarigen, deze simpelweg opnieuw aan de slag gaat bij een andere jeugdwerking.

Wij vragen dan ook met aandrang om structureel nieuwe slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel geweld te vermijden door het opeisen van het attest goed gedrag en zeden (model 2) aan elke (nieuwe) meerderjarige medewerker en vrijwilliger die actief is in een organisatie dat werkt met minderjarigen, en dit ongeacht het beleidsdomein waaronder die (jeugd)werking resulteert.