Herstelvisie gaat o.a. over de hernieuwde visie op ervaringsdragers binnen psychiatrische setting. De klassieke patiënt versus dokter-relatie is losgelaten voor een visie die vertrekt uit gelijkwaardigheid. Ervaringskennis is complementair met theoretische deskundigheid.

Deze behandelvisie slaagt er in ervaringsdragers meer inzicht te geven in de eigen problematiek en dus een herstel gebaseerd op de eigen ervaringskennis te laten verwerven en uitdragen. Sommigen groeien ook professioneel verder door zodat theoretisch deskundigen elk vanuit een theoretisch kader die aansluitingspunten kunnen vinden in de herstelvisie van de ervaringsdeskundige.

Ervaringsdeskundigheid is een toegevoegde waarde binnen elke beleidstak en -organisatie die in de eigen visie de gelijkwaardigheid tussen mensen nastreeft, dus de best mogelijke resultaten.