Shane Rounce - Handen op boomstam

Anders dan bij (h)erkenningsgroepen zijn denktanks overleg-organen over een specifiek onderwerp. Deze onderwerpen worden via interdisciplinaire vergaderingen uitgediept en besproken als voorbereiding van beleidsvergaderingen, bestuursorganen of andere relevante actoren.

De groep beperkt zich niet enkel tot ervaringsdeskundigen, al is de aanzet van een specifieke werkgroep erg vaak een bijdrage van een persoon met ervaringskennis. Vertrekkende uit het verhaal wordt deze ervaringskennis en de hulpvraag uitgewerkt in specifieke beleidsaanbevelingen.

Vandaag bestaan deze denktanken:

  • Menswaardige zorg
    Waar ligt die grens tussen een intiem toilet en grensoverschrijdend gedrag? In hoeverre is huidige deontologie in bv. revalidentie-centra en woon-zorgcentra meegegroeid met de correcte interpretatie van de mensenrechten? Hoe ervaren patiënten hun behandeling, en wat als deze patiënt een behandeling weigert maar dit niet gerespecteerd is?
  • Herstelvisie
    Wat heeft een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of overlever van seksueel geweld nu écht nodig om het leven terug op de rails te krijgen? Welke vormen van ondersteuning bestaan er, welke zijn erkend, welke zijn nuttig, en waarom moet een slachtoffer voor deze zélf betalen van onze overheden?