Over De Grenzen Heen VZW zet in op vier pijlers: ontmoeting, activiteiten, vorming en beleid. Vaak is ons aanbod vraag-gestuurd: met andere woorden, de leden kiezen zelf wat ze interessant of leuk zouden vinden. Onze VZW groeit organisch, mee op je tempo. Wil je er ook bij zijn? Laten we elkaar leren kennen, vanaf een enkele euro per jaar kan je je daarna lid worden van Over De Grenzen Heen VZW en ben je uitgenodigd tot onze activiteiten. Contacteer Marijn om je aan te melden: marijn.depraetere@overdegrenzenheen.be

Praatcafé

Tweemaandelijks organiseren we een laagdrempelig praatcafé gericht op familie van personen die interpersoonlijk geweld (trauma) hebben meegemaakt, alsook die personen zelf. Het maakt niet uit dit geweld fysiek, seksueel, psychologisch, emotioneel, socio-economisch, enz. van aard was. Niemand is uitgesloten op arbitraire labels.
We staan evenzeer open voor deelname door context figuren en burgers. Dit initiatief staat open voor elke mens die getroffen is door interpersoonlijk geweld, zowel acuut als historisch. Hierdoor ontmoeten we niet enkel personen die we waar nodig kunnen doorverwijzen naar de correcte diensten maar ook diezelfde persoon persoonlijk opvolgen tussen die diensten in. Alle deelnemers aan een praatcafé worden aangemoedigd een actieve bijdrage te leveren, bv. door het afwassen van de koffietassen of het mee-brengen van een gebakje. Een café is geen therapiegroep.

Persoonlijke opvolging

Personen die ons aanspreken via onze kanalen of op een activiteit worden uitgenodigd tot een intake-gesprek. Dit gebeurt in een huiselijke setting door het tandem van Over De Grenzen Heen VZW. In dit gesprek laten we de ervaringsdrager op verhaal komen, noteren we hun wensen en verzuchtingen en kijken of we informatie kunnen aanbieden of opzoeken voor ze. Deze informatie krijgen ze, waar nodig contacteren we ook specifieke personen om hun vragen uit te diepen. We houden contact met de hulpvrager doorheen de hulpdiensten door.

Workshops en opleiding

Tweemaandelijks organiseren we een workshop of opleiding, dit op vraag en organisatie van één van onze leden. Als een ervaringsdrager uit de groep erg veel positieve ervaringen had met bv. mindfullness of yoga, ondersteunt Over De Grenzen Heen VZW deze persoon om een proefsessie van deze methodiek te organiseren. Hetzelfde doen we ook met deelname aan lokale cultuurraad e.d., waarbij we wensen exposities en andere verbindende initiatieven lokaal wensen te organiseren.

Denktanks

Specifieke hulpvragen of thema’s, bv validisme, menswaardige zorg, vergen een specialistische inbreng en aanpak. De ervaringsdrager of -werker zal ondersteund door het tandem van Over De Grenzen Heen VZW de kern vormen van een denktank, waarbij verschillende specialisaties worden uitgenodigd, gecontacteerd of betrokken. Het doel is de juiste vragen op te stellen en deze door de correcte personen te laten beantwoorden, in o.a. parlementaire vragen of interne overlegmomenten binnen justitie en beleid.